Start

Welkom op de website van Historische Vereniging Heiloo

29 mei, aanvang 11.00 uur en 13.30 uur: Rondleidingen Nijenburg.
5 juni, , aanvang 11.00 uur en 13.30 uur: Rondleidingen Nijenburg.

Actueel nieuws (Bijgewerkt tot 15 mei 2022)

  • Algemene Ledenvergadering
  • Presentatie nieuw boek over Heiloo
  • Nieuwe tentoonstelling in Schatkamer
  • Rondleidingen Nijenburg

Wijzigingen website

De website van de vereniging ondergaat enige veranderingen.
Items die weinig worden bezocht zijn verwijderd.
De website van het museum is nu samengevoegd met de website van de vereniging.
Men kan de museumpagina terugvinden in de menubalk van deze website.


Geplande tentoonstelling

De volgende tentoonstelling gaat, wegens groot succes van vorig jaar, nogmaals over de relatie Heiloo en Indië/Indonesië. De tentoonstelling zal in de grote zaal te zien zijn. De tentoonstellingscommissie is op zoek naar foto’s documenten en verhalen. Contact graag via Tel. 0620546574


Geslaagde Algemene Ledenvergadering

Op 20 april werd, na het recente coronatijdperk, weer eens een jaarvergadering gehouden.
Na opening van de vergadering door voorzitter Jacob Ouderkerken, werden alle eerder toegezonden documenten door de aanwezige leden goedgekeurd.
Bart van der Feen de Lille stopt vanwege persoonlijke redenen per 1 mei met zijn bestuursfunctie. Het penningmeesterschap wordt dan overgenomen door Guus Hardeveld Kleuver.
Nico Lenting legde tussentijds zijn bestuursfunctie neer, waardoor er een vacature is ontstaan.
Josta de Graaf-Gieltjes werd voor een tweede termijn van drie jaar als bestuurslid herkozen. Karin Serbassi trad na een jaar proefdraaien toe tot het bestuur. Zij verzorgt alweer enige tijd de ledenadministratie.
Beide dames werden met instemming van alle aanwezige leden verkozen.
Na de pauze vertelde de heer Leen Spaans op een boeiende wijze het levensverhaal van Truus Wijsmuller.

Het bestuur, v.l.n.r.: Guus Hardeveld Kleuver, Jacob Ouderkerken, Joop Tulp, Paul Morsch. Josta de Graaf-Gieltjes en Bart van der Feen de Lille waren vanwege persoonlijke omstandigheden afwezig.

Paul Morsch feliciteert Karin Serbassi met haar benoeming

De heer Leen Spaans tijdens zijn boeiende presentatie

Foto’s: Dick Slagter.


Activiteiten van de vereniging bij BEAT FM

Tentoonstelling ‘Heiloo in beeld’

Toneelvoorstellingen van ‘In het verborgene, een daad van verzet’


Presentatie van nieuw boek

Op 25 maart werd het rijk geïllustreerde boek ‘Heiloo in Beeld – kunstwerken, monumenten en objecten’, geschreven door Dick Slagter, gepresenteerd.
Het eerste exemplaar werd overhandigd aan burgemeester Mascha Ten Bruggencate.
Tevens werd de bijbehorende tentoonstelling in de ‘Schatkamer’ door Jacob Ouderkerken voor geopend verklaard.


Het boek is voor € 17,50 te koop bij de vereniging en de boekhandel in Heiloo.
De baten komen geheel ten goede aan de vereniging.


Foto:
Ingrid Wagenaar.


Een nieuwe tentoonstelling

Vanaf zaterdag 26 maart is in de Schatkamer een nieuwe tentoonstelling te zien. De tentoonstelling laat uitvergrote foto’s uit het nieuwe boek ‘Heiloo in Beeld – kunstwerken, monumenten en objecten’ zien.
De daarbij behorende teksten worden kort weergegeven.
Tevens wordt in de Schatkamer doorlopend een diapresentatie vertoond met alle kunstwerken die Heiloo rijk is en voor zover zij zich in de openbare ruimte bevinden.
De permanente diavoorstelling tussen het museum en de filmzaal is uitgebreid en vernieuwd. Men kan via dia’s alle monumenten zien die Heiloo rijk is.

Een gedeelte van de nieuwe tentoonstelling in de Schatkamer. ‘Heiloo – kunstwerken, monumenten en objecten’

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes.


Tentoonstelling ‘Het Schoolleven van de Heilooërs’ 

Deze tentoonstelling is nog tot medio juli 2022 te zien in het Historisch Museum Heiloo.
In deze tentoonstelling kan men merklappen (borduurwerkjes) van 100 jaar geleden, een getuigschrift uit 1896 en schoolfoto’s uit recentere tijd bewonderen. Men kan er oefenen met het antieke schoolbord met daarop het bekende Aap, Noot, Mies, Wim, Zus, Jet. Men kan kan ook nog een keer schrijven met overtrekpapier en hulplijntjes. Zelfs het meezingen met schoolliedjes is mogelijk.