Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen en activiteiten van de vereniging

Doelstellingen van de vereniging (art.2 van de statuten):

 1. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren;
 2. de historische gegevens van Heiloo zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te houden;
 3. op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten van Heiloo.

De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:

 • het uitgeven van de periodiek “Heylooer Cronyck” die twee maal per jaar verschijnt;
 • het organiseren van permanente en wisselende exposities in de oudheidskamer (verenigingslocatie), die elke zaterdag en dinsdagavond te bezoeken zijn;
 • het publiceren van catalogi en brochures gerelateerd aan de exposities;
 • het jaarlijks beschikbaar stellen van een historische prent aan de leden van de vereniging;
 • het organiseren van lezingen en excursies;
 • het archiveren van op Heiloo betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;
 • het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren.De Historische Vereniging Heiloo onderhoudt contacten met en werkt samen met:
 • de gemeente Heiloo;
 • de gemeentelijke monumentencommissie;
 • de archeologische werkgroep ‘Baduhenna’;
 • het regionaal Archief Alkmaar;
 • de regionale zusterverenigingen in ‘Cultureel Erfgoed Noord-Holland’ (CENH);
 • de regionale musea in de Stichting Musea Noord-Kennemerland.