Doelstellingen en activiteiten

Doelstellingen en activiteiten van de vereniging

Doelstellingen van de vereniging (art.2 van de statuten):

 1. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren;
 2. de historische gegevens in beeld en geluid van Heiloo zoveel mogelijk te bundelen en in stand te houden;
 3. te bewerkstelligen dat publicaties met betrekking tot Heiloo tot stand komen;
 4. op te komen het in stand houden van de cultuurhistorisch erfgoed in Heiloo in de breedste zin van het woord.

De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:

 • het uitgeven van de periodiek “Heylooer Cronyck” die twee maal per jaar verschijnt;
 • het maandelijks informeren van de leden via een nieuwsbrief, het wekelijks plaatsen van een artikel in plaatselijke media over activiteiten van de vereniging en het plaatsen van actuele informatie op de website;
 • het organiseren van permanente en wisselende exposities in het Historisch Museum Heiloo;
 • het publiceren van catalogi en brochures gerelateerd aan de exposities;
 • het organiseren van lezingen en het mogelijk maken van toneelvoorstellingen;
 • het opzetten van educatieve projecten voor jongeren;
 • het organiseren van rondleidingen, wandelingen en fietstochten;
 • het stimuleren van de uitgaven van boeken en historische publicaties;
 • advisering inzake ontwikkelingen die door derden worden geïnitieerd en waarbij het cultuurhistorisch erfgoed betrokken is;
 • het archiveren van op Heiloo betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;
 • de samenwerking met het museumkwartier te intensiveren en met het Regionaal Archief Alkmaar te continueren.

 

Geactualiseerd 15 maart 2021