Nijenburg Rijksmonument

Rijksmonumenten in Heiloo – Nijenburg

 

Kennemerstraatweg 278, Hoofdgebouw Nijenburg

Bouwperiode: 1705-1710, inclusief aanleg van vijvers, oprijlanen en zichtassen. Bouwheer: Gerard van Egmond van de Nijenburg. Na zijn overlijden in 1712 werd zijn vrouw, Machteld van Foreest, eigenaresse. Het bleef in eigendom van de familie Van Foreest totdat het in 1966 is verkocht aan Natuurmonumenten. Thans in eigendom van Stichting Hendrick de Keyser. Wel is het steeds bewoond gebleven door een lid van de familie Van Foreest. Na de restauratie heeft de bovenverdieping een museale functie gekregen.

Kennemerstraatweg 272, Dienstwoning van Nijenburg

Een opvallend en wezenlijk functioneel onderdeel van de buitenplaats, pal aan de weg gelegen.
Een charmant gebouwtje uit midden 19e eeuw

Kennemerstraatweg 278, Koetshuis Nijenburg

Het koetshuis, ofwel stalgebouw, is gebouwd analoog aan het hoofdhuis nadat de familie Van Foreest het landgoed eerste helft 18 eeuw had geerfd.
Het heeft een symmetrische opbouw en een rijke architectuur. Het is zo groot omdat van hieruit alle boerderijen van Nijenburg werden onderhouden.
Zo was er o.a een timmerwinkel in gevestigd.
Het gebouw is nooit gewijzigd. Tijdens de restauratie in 2004 is er een reversibele wooneenheid in geplaatst die bewoond wordt.

Kennemerstraatweg 280

Stolpboerderij uit 1755, reeds toen al gebouwd als vervanger van een voorganger. Behoort van oorsprong bij het landgoed Nijenburg. In het interieur bevinden zich nog enkele oude onderdelen (balken, een schouw, ruiten). Valt op vanwege de fraaie, landschappelijke ligging op de overgang van strandwal en strandvlakte.

Nijenburgerweg: Oude varkensschuur

Een karakteristieke schuur, gebouwd in de 17e eeuw. Dit is te zien aan het metselwerk: rollaagjes boven de gevelopeningen, muurankers en een onregelmatigheid, ‘varken’ genoemd. Behoort bij de boerderij van het landgoed Nijenburg.

Nijenburgerweg 1A

Dienstgebouw (tuinmanswoning) uit 1924. Een niet los te denken beeldbepalend onderdeel van Nijenburg. Draagt bij aan de rijkdom van het landgoed met al haar dienstgebouwen en is dus van sociaal-(architectuur)historische waarde.

Westerweg 21A

Boerderij Cranenbroek uit 1755, ook wel ‘Vredenoord genoemd, behorend bij landgoed Nijenburg. Voorganger ter plekke was kasteel Cranenbroek waarvan de slotgracht nog aanwezig is. Boerderij, bijgebouwen en slotgracht zijn van grote historische waarde.In 1915 gekocht door de stichting Paling en Van Foreest, in 1966 gekocht door de gemeente en in 1972 gekocht door Natuurmonumenten die hem verpacht aan een veeboer. Valt op door fraaie ligging op de overgang van strandwal en strandvlakte.

Westerweg 51 bc, Boerijen onderdeel Nijenburg

Dit boerderijencomplex, genaamd “Noord-West”, bestaat uit een witte stolpboerderij (18e eeuw) en een kleinere stolp als knechtswoning (ca. 1900). Het maakt deel uit van het landgoed Nijenburg en is in bezit van Natuurmonumenten.
Westerweg 51b, Boerderij onderdeel Nijenburg

Westerweg 51b, Boerderij onderdeel Nijenburg

Dit boerderijencomplex, genaamd “Noord-West”, bestaat uit een witte stolpboerderij (18e eeuw) en een kleinere stolp als knechtswoning (ca. 1900). Het maakt deel uit van het landgoed Nijenburg en is in bezit van Natuurmonumenten.

Westerweg 51c, Boerderij onderdeel Nijenburg

Dit boerderijencomplex, genaamd “Noord-West”, bestaat uit een witte stolpboerderij (18e eeuw) en een kleinere stolp als knechtswoning (ca. 1900). Het maakt deel uit van het landgoed Nijenburg en is in bezit van Natuurmonumenten.

Kennemerstraatweg 276

Stolpboerderij gebouwd rond 1900 op landgoed Nijenburg. Omdat hij is opgebouwd uit 3 vierkanten, de basis van iedere Noord-Hollandse stolp, is hij van typologische waarde. De aan de Nijenburgerweg gelegen zeer oude varkensschuur ondersteunt de theorie dat hier mogelijk eerder een boerderij heeft gestaan. Aan de noordkant is een nieuw woonhuis aangebouwd.