Hutkoffer

De Hutkoffer

 

De Hutkoffer is een gebouwtje dat ligt aan de Heerenweg 21, ingeklemd tussen de Heerenweg en de grote parkeerplaats van het winkelcentrum ’t Loo. Het is waarschijnlijk het oudste woonhuisje van Heiloo. Het was oorspronkelijk een eenvoudige boeren- of visserswoning en slechts 39 vierkante meter groot.

Het huisje heeft niet alleen dienst gedaan als woning, maar ook als kunst- en antiekhandel. Het heeft ook enige jaren leeg gestaan.

Geschiedenis van De Hutkoffer
De Hutkoffer is gelegen op een voormalige strandwal nabij de historische kern van Heiloo.
Het ligt met de voorgevel aan de Heerenweg. Deze eeuwenoude verbindingsweg loopt van de Kerkelaan tot aan de Zevenhuizerlaan.
Het perceel lag oorspronkelijk ingesloten in de samenkomende Heerenweg en de Willibrordusweg. Op de kadastrale kaart van 1811-1832 is zichtbaar dat de belendende panden eveneens op de Heerenweg zijn gericht. Bij het perceel behoorde ook een stuk grond. Beide waren destijds in eigendom bij de Erven van Cornelis Hoogwerf, een schoenmaker.
Naar alle waarschijnlijkheid was het vroeger een boerenhuisje indien men uitgaat van oude foto’s rond de Witte Kerk.
Een andere aanname is dat het een vissershuisje is geweest. Helaas is over de oorsprong niets met zekerheid vast te stellen.

De Hutkoffer voor de verbouwing in 1962

Het huisje veranderde drie keer van gedaante: tijdens de 18e of 19e eeuw, in 1962 en in 2013.
Het oorspronkelijke huisje is een driebeukig houten huis dat dateert uit de eerste helft van de 18e eeuw.
Bij een verbouwing in de 18e of 19e eeuw is het huisje gemoderniseerd en verbouwd tot een tweebeukige woning.
Nadat De Hutkoffer in 1958 onbewoonbaar was verklaard, besloot de gemeente De Hutkoffer te kopen. Na een periode van leegstand en omdat er gevreesd werd voor vernielzucht, werd besloten het gebouwtje te restaureren.
Het huisje heeft geen toilet, maar had in het verleden een heuse plee in de achtertuin.

De benaming van het pand “De Hutkoffer” is afkomstig van de bewoner Jan Schut die het met zijn gezin bewoonde.
Van de vormgeving van de naamgeving van De Hutkoffer zijn drie varianten bekend. De eerste betrof een handgeschilderd opschrift op het raamkozijn; de tweede een geschaafde boomplank met opschrift en tenslotte een uithangbord met een tekening van de kunstenaar Bijvoet.
In 1965 werd het huis ernaast, aan de Heerenweg 23, afgebroken waardoor De Hutkoffer beter tot zijn recht kwam.
Na de restauratie in 1962 ging het pandje dienst doen als kunst- en antiekhandel.

Het kreeg in 1967 de officiële status van een rijksmonument waarna er een antiekwinkeltje in werd gevestigd.
In 2005 werd door de gemeenteraad besloten dat de gemeente een aantal panden, waaronder De Hutkoffer, van de hand moest doen.
Anno 2012 blijkt het houtwerk op bepaalde plekken aangetast door houtworm en zwam, het hang- en sluitwerk is verroest en alles moet opnieuw worden geschilderd. De Hutkoffer kreeg in 2013 uiteindelijk als bestemming een glasatelier.
In verband met de verkoop en de renovatie van De Hutkoffer is direct na de verkoop door de gemeente een bouwhistorisch onderzoek verricht waarvan een rapport werd opgesteld. Hierin werd de monumentale waarde beschreven en vastgesteld..
Op 2 maart 2015 is er achter De Hutkoffer archeologisch onderzoek verricht. Tijdens deze werkzaamheden bleek al snel dat de bodem, tot 1,5 meter onder het maaiveld, ernstig was verstoord door de bomen die er stonden. Aan deze verstoring zal ook een verdwenen bedrijfspand debet zijn. In de bodem zijn slechts enige scherven van generlei waarde aangetroffen. Helaas is er over de bewoning en de bewoners heel weinig bekend over de periode die dateert van vóór 1934.Van de periode 1934 tot 1960 is bekend dat het huisje bewoond is geweest door verschillende personen en gezinnen tot wel vijf personen.

De Hutkoffer in 2015

Literatuur:
De Hutkoffer en Gevelmakelaars in Heiloo, Dick Slagter, 2015 (ook te koop bij Oud Heiloo)
Bouwhistorische opname “De Hutkoffer” Heerenweg 21 te Heiloo, P.C.Meijers

Dick Slagter, 2016