Canon

De ‘Canon van Heiloo’

 

“Het verhaal van het dorp dat wij samen bewonen.”

In oktober 2006 en vervolgens in juli 2007 presenteerde een commissie aan de Minister van Onderwijs en Wetenschappen het eindresultaat van hun onderzoek: de ‘Canon van Nederland’.
De Canon van Nederland geeft in vijftig onderwerpen (‘items’) de geschiedenis van Nederland weer van ca. 3000 voor Christus tot nu.
De commissie onder leiding van de gerenommeerde neerlandicus Frits van Oostrom, voorzitter van de Koninklijke Academie van Wetenschappen, selecteerde de vijftig onderwerpen, ook wel ‘vensters’ genoemd.
Aan de hand van ‘vensters’, zoals de Hunebedden (3000 v.C.), Willibrord, Karel de Grote, Willem van Oranje, Rembrandt, koning Willem I, de Grondwet, Willem Drees, Anne Frank, Annie M.G. Schmidt en de Euro (2002), wordt de geschiedenis van Nederland belicht. Tevens is er een samenvatting in veertien zogenaamde ‘hoofdlijnen’, zoals de Lage Landen bij de zee, het gekerstend land, de Nederlandse taal, de bloei van de Gouden Eeuw, de wereldoorlogen en Nederland en Europa.

Het woord ‘canon’ betekent in dit verband ‘richtsnoer’ of ‘maatstaf’. De commissie verduidelijkt dat met uitspraken als: “Het verhaal van het land dat wij samen bewonen” en “Geen praalgraf, maar levend erfgoed”.
De verschijning van de “Canon” kan niet los worden gezien van de steeds nog actuele discussie over de identiteit van Nederland en de Nederlanders.
Allereerst is de canon bedoeld als een leidraad voor het (geschiedenis)onderwijs in Nederland. De commissie haast zich om daaraan toe te voegen dat de Canon geen voorschrift is. (Maar de eerste Cito-toets is al in ontwikkeling)

Geïnspireerd door de positieve bedoelingen die ten grondslag liggen aan de samenstelling van de Canon stelt de Historische Vereniging Oud Heiloo voor om ook de geschiedenis van Heiloo te markeren met het benoemen van een aantal onderwerpen (of vensters) die kenmerkend zijn voor het verleden en heden van Heiloo. Dit is geen originele navolging, want het noorden van ons land ging ons voor (‘Canon van het Noorden’) evenals o.a. de stad Leiden. Ook bestaat er al een ‘Canon van de Nederlandse film’ en heeft de Volkskrant een ‘Bètacanon’ geformuleerd (volgens de Wikipedia-formule).

In uitgaven van de “Cronyck” van de vereniging zullen de geselecteerde onderwerpen van de ‘Canon van Heiloo’worden gepresenteerd en worden beschreven, vooral op basis van de literatuur die over de geschiedenis van Heiloo is geschreven. Met name is het boek ‘Heiloo voor en na Willibrord’ daarbij de leidraad. De onderwerpen worden tevens weergegeven op de website van de vereniging.