Overige Gemeentelijke monumenten 2

Gemeentelijke monumenten in Heiloo – Overige 2

 

Hoogeweg 65A

Klooster van de Liefdeszusters van Juliana van Falconieri, ingewijd op 19 juni 1933, ontworpen door H.W.Valk, leerling van de beroemde Cuypers. In traditionalistische stijl in baksteen ontworpen met zadeldak. De kapel heeft gotische boogvensters en een pinakel. De begraafplaats op het terrein heeft een fraai vormgegeven gemetselde erfafscheiding.

Nicolaas Beetsweg 94

De oude pastorie van de Witte Kerk, dus van historisch belang, met op een samenkomst van wegen markante en beeldbepalende ligging. Vanwege de uiterlijke kenmerken wordt het gedateerd 1e helft 19e eeuw maar mogelijk heeft het een oudere kern. Pas na 1900 werd het verhoogd en kreeg het een nieuw dak. In 1956 werd er met de bijbehorende nieuwbouw een verzorgingshuis van gemaakt en vanaf 1979 tot 2008 was het in gebruik door de Historische Vereniging Oud Heiloo.

Oosterzijweg 10

Stolpboerderij uit ca. 1875 die opvalt door de fraai in het riet uitgesneden dakspiegel in het voorste dakvlak. Vanwege de ligging bij de entree van de wijk Ypestein is hij van stedenbouwkundige waarde. Omdat het een nog gave stolp is die een mooi tijdsbeeld laat zien is hij tevens van architectuurhistorische waarde.

Raadhuisweg 4: Raadhuis

Gebouwd in 1927 door architect D. Saal uit Alkmaar, vervanger van een veel kleiner raadhuis aan de noordzijde van de Witte Kerk. De stijl toont traditionalistische kenmerken en elementen van de Amsterdamse School (klokkenstoeltje op het dak). Het heeft dan ook (architectuur)waarde. De uitbreiding aan de westkant valt niet onder monumentale bescherming.

Westerweg 265, Willibrorduskerk

Markante rooms-katholieke kerk, in 1927 gebouwd naar ontwerp van Jan Stuyt. De kerk verving zijn voorganger uit 1868. Hij is gebouwd in kruisvorm in Neo-Romaanse bouwstijl: sober met fraaie lijnwerking van de bogen, en heeft glas-in-loodwerk, siermetselwerk en beeldhouwwerk. Hij is van architectuur- en cultuurhistorische waarde.

Westerweg 267

Tegelijk met de eerste Willibrorduskerk gebouwde pastorie uit 1868, op de plek waar in 1681 een schuilkerk stond. De pastorie is niet los te zien van de kerk en dus van grote waarde. Kenmerken uit de bouwtijd zijn: siermetselwerk onder de gootlijst, boogaccenten, een sierrand tegen de gevel en een roosvenstertje in de top van het geveltje. Van oudsher de statige woning van de pastoor.

Belieslaan 16-18

Boerderijcomplex (stolpboerderij, kapberg en rentenierswoning) is onderdeel van landgoed Nijenburg. Gelegen op overgang strandwal en strandvlakte en van waarde vanwege de karakteristieke landschappelijke ligging. Bouwjaar is onbekend, maar op een kaart van 1819 is bebouwing zichtbaar. Gebouwencomplex stamt uit ca. 1900.

Stetlaan 1

Boerderij ‘Het Stet’ behoort bij het landgoed Nijenburg, was aanvankelijk veeboerderij en is thans in gebruik als boswachterswoning. Vanwege de ligging op de overgang van strandwal naar strandvlakte en als onderdeel van het landgoed bezit zij landschappelijke en situeringswaarde.
Een stet is een klein haventje, dat ten westen van de boerderij heeft gelegen. De boerderij is in 1960 gebouwd in opdracht van de stichting Paling en Van Foreest.

Ter Coulsterlaan

De huidige Ter Coulsterlaan, waarschijnlijk pas in de 2e helft van de 19e eeuw ontstaan, heette toen Nieuwelaan. Tussen 1935 en 1948 was dit Fontein Verschuirlaan maar daarna weer Nieuwelaan. Pas in 1951 werd de naam gewijzigd in Ter Coulsterlaan. Zij ligt in het verlengde van de oprijlaan van het Middeleeuwse landgoed en is dus van stedenbouwkundige waarde. Thans vormt zij een oostwestverbinding in het ‘gemeentebosje’.

Kanaalweg 32

De ca. 12 m. hoge schoorsteen van dit zuivelbedrijf (1955/1956) heeft z.g. industrieel-archeologische waarde vanwege de markante ligging, als herkenningspunt stedenbouwkundige waarde, en als laatste schoorsteen van de gemeente Heiloo heeft hij zeldzaamheidswaarde. Opgetrokken in speciaal gebakken bruine radiaalstenen op een basement van ca. 3 x 3 m.

Laarmanstraat

Hekwerk rond een boom, geplant ter herdenking van het huwelijk van prinses Juliana en prins Bernhard in 1937. Er is dus sprake van cultuurhistorische waarde. Tevens heeft de boom een beeldbepalende en stedenbouwkundige waarde.

Het Maalwater: Transformatorstation

Dit monument van bedrijf en techniek werd in 1918 ontworpen in opdracht van P.E.N. Bloemendaal door architect J.B. van Lochem uit Haarlem. Het was van belang vanwege de electriciteitsvoorziening van het naastgelegen gemaal dat in 1917 werd omgebouwd van dieselgemaal naar electrisch gemaal. Op de keramiektegeltjes aan weerszijden van de deur staan een haan (waakzaamheid) en een hond (vasthoudendheid) afgebeeld: de haan waakt en de hond verdedigt. Het torentje vormt een beeldbepalend element in het landschap.

Het Maalwater: Het Gemaal

Klein gebouwtje, gebouwd in 1920 als vervanger van een windmolen en waarin het gemaal van de polder het Maalwater was gevestigd. Later is die taak door een gemaal aan de Hoeverweg overgenomen. Vanwege het kleine formaat is het beeldbepalend in het landschap.

Nijenburgerweg

Karakteristiek laantje ten oosten van Nijenburg met aan weerszijden knotwilgen, van belang als structuurelement in het landschap. Het staat al op zeer oude kaarten en heeft duidelijke binding met het landgoed Nijenburg. Het heeft dan ook grote historische en landschappelijke waarde.

Slimpad (bij) 18: hekpalen

Deze 2 palen werden gelijktijdig opgetrokken met de voormalige ULO ter plekke, in 1937, en markeren nog de oorspronkelijke entree van de school. De hekpalen laten ambachtelijk metselwerk zien, de ronde vorm ervan wijst op de stijl van de Amsterdamse School.

Vennewatersweg

Hardstenen grenspaal uit ca. 1735 op de grens tussen Heiloo en Egmond. Aan de noordzijde staat het wapen van jonkheer Hercules van Foreest (heer der Egmonden) en aan de noordwestzijde dat van het baljuwschap van Egmond. De paal heeft zowel landschappelijke, situerings- als historische waarde.

Boekelermeerweg

Grenspaal, rijk bewerkt, die aanvankelijk op de Kennemerstraatweg de grens tussen Heiloo en Alkmaar markeerde. Tot 1972 op de hoek Kennemerstraatweg – Heilooër Dijk en tot 1998 bij de hoek Kennemerstraatweg – Heilooër Tolweg op de grond van perceel 134 op de Kennemerstraatweg.
Na de grenscorrecties in 1972 en 1998 is hij in de Boekelermeer geplaatst, t.h.v. het toenmalige huisnummer 20.
Op 8 september 2016 is de paal weer teruggeplaatst. Op deze plek heeft volgens een kaart uit circa 1950 overigens ook eerder een andere grenspaal gestaan.
De hardstenen paal, boven afgesloten met een vierkante abacus, is 2.50 m. hoog en dateert van ca. 1735. Aan de ene zijde het wapen van Heiloo, aan de andere dat van Alkmaar. Deze grenspaal ligt al enige jaren in depot bij de gemeente Alkmaar. Vanwege de aanleg van het bedrijventerrein heeft de paal vele jaren bij Alkmaar in depot gelegen.

Foto’s: Dick Slagter (m.u.v. laatste foto)