Verdwenen straatnamen

Verdwenen straatnamen

A
Achter Fnidsen
Tot 1924 liep deze van de Laan van Zeeman naar de Dokterslaan. Het is nu de Nicolaas Beetsweg.

Achterfnidsen
Zie: Achter Fnidsen.

Albertzlaantje, Jan
De weg liep vanaf de Straatweg westwaarts richting boerenplaats Het Stet.

Arkedijkje
Het laantje, dat van vóór 1881 dateert, liep van het afgebroken huisje aan de huidige De Wildtlaan naar de Westerweg.

B
Baeffies Polder Dyckje

Deze liep van Craenenbroeck tot nabij de huidige Zeeweg
Beelieslaan
Dit heet nu Belieslaan.

Beukenlaan
Met de Beukenlaan (die op ansichtkaarten wordt vermeld) wordt waarschijnlijk het gedeelte van de Middenlaan bedoeld.

Bleekersloot
Dit was het noordelijk deel van de Zandersloot richting Oost.

Blinkenwegje
Dit is nu het Slimpad.

Boekelermeerweg
Oostelijk deel van de Nijenburgerweg. Het is nu Nijenburgerweg.
Boekelweg
De weg lag ten noordoosten van het huidige Boekelermeerterrein en liep evenwijdig aan Noordhollandskanaal.

Boekelerwegje
Dit was vroeger een notweg1 van Akersloot naar molentje Boekelerpolder.

Boeklerweg
Zie: Boekelerwegje.

Boterdijk
De weg liep tot 1935 van de Westerweg naar Egmond. Het is nu deels de Bayershoffweg. Het werd vroeger ook wel het Rijwielpad en Melkdijk genoemd.

Breede Weg
Weg Alkmaar – Limmen. Het is nu de Kennemerstraatweg.

Breedelaan
Van Heerenweg tot Paulusbrug. 1850. Dit is nu Stationsweg en Kanaalweg.

Breelaan
Zie Breedelaan.

Brunoweg
Dit is nu de Pastoor van Muijenweg.

Bullelaan
Van Kennemerstraatweg tot Paulusbrug. Het is nu de Kanaalweg.

Burgemeester De Wildtlaan
Van Heerenweg naar Westerweg van 1924 tot 1948. Het is nu de Van der Veldenstraat.

Butterwegje.
Tot 1935 doodlopend laantje. Het is nu de Butterlaan.

Buurt, De
Vanaf Witte Kerk naar Alkmaar. Het is nu de Kennemerstraatweg.

Buurweg
Maakte deel uit van de Westerweg.

C
Capellaan
Dit is nu de Kapellaan.

Crayelaen
Kennemerstraatweg – Stetlaan.Het is nu de Kraaienlaan.

Cuyl Laan
Dit is nu de Kuillaan.

D
Docterslaan
Dit heet nu de Dokterslaan.

Dokterslaantje
Van Kennemerstraatweg tot Groot Barlaken van 1897 tot 1959. Dit heet nu de Dokterslaan.

Domineeslaan
Dit is nu de Nicolaas Beetsweg.

Domineeslaantje
Dit is nu de Nicolaas Beetsweg.

Domineeswegje
Van Straatweg naar Nicolaas Beetsweg. Het is nu de Nicolaas Beetsweg.

Donkere Vlei
Van Hontboschlaan naar Stationsweg, tot 1850. Dit is nu de Holleweg.

Donkere Weg
Deze liep ten noorden van de Kapellaan tussen Kennemerstraatweg en Hogeweg.

Donkerelaan
Van Kennemerstraatweg naar Westerweg. Van voor 1745 tot 1971, waarna de weg aan het openbaar verkeer werd onttrokken.

Doodenlaan
Van Kennemerstraatweg tot Westerweg. Het is nu de Kerkelaan.

Doodlaan
Van Kennemerstraatweg tot Westerweg. Het is nu de Kerkelaan.
Drechterlandscheweg
Tot 1935. Dit heet nu de Van Foreestlaan.

E
Evislaan

Het is nu de Ewislaan.
Ewisweggetje
Het is nu de Ewisweg.
F
Frederica’s Laan
Van Kennemerstraatweg tot Dokterslaan tot 1959. Het heet nu de Frederica’s Hof.

Frederikslaan
Tot 1964. Het is nu de Rector Frederiklaan.

G
Gebruineerde Laan
Vanaf Straatweg richting West. Het was het eerste deel van de huidige Kraaienlaan.

Groene Dycie, ‘t
Van de Ewisweg, ter hoogte van de Ewislaan, richting westen. Het heette ook wel Westerdijk.
Groeneweg
Het was een deel van Heerenweg.

Groentje, ‘t
Zo heette het gebied bij het kruispunt bij het Raadhuis.

Groote Weg
Alkmaar – Limmen. Het is nu Kennemerstraatweg.

H
Haarlemsche Straatweg

Alkmaar – Limmen. Het is nu Kennemerstraatweg.
Heilooër Dijk
Van Kennemerstraatweg tot Vondelstraat. Het hoort sinds 1972 bij Alkmaar.

Heilooërdijkje
Was een voetpad van de Oosterzijweg naar deNoorderwatermolen.

Hennemanslaantje
Eerst westelijk deel van deNijenburgerweg. Het heet nu de Nijenburgerweg.

Holeweg
Het heet nu de Holleweg.

Holeweg
Het was ook een weg langs de Santsloot.
Hollewegje
Dit heet nu De Loet.

Hondsbosscheweg
Van Heerenweg tot Westerweg.1850. Het is nu de Rechte Hondsbosschelaan en de Van der Veldenstraat.

Hontbosschelaan
Dit is nu de Schuine Hontsbosschelaan.

Hontsbosscheweg
Dit heet nu de Rechte Hondsbosschelaan.

Hontboschlaan
Dit heet nu de Van der Veldenstraat.

J
Jufferslaan
Dit is nu Krommelaan.

K
Kaandorperlaan
Dit is nu de Slootenslaan.

Kapellaan
Nu Runxputteweg.

Kapelweg
Dit heet nu de Kapellaan.

Kanaalweg
Tot 1927, daarna Heilooër Dijk.

Kercklaan
Van Kennemerstraatweg tot Westerweg. Het is nu de Kerkelaan.

Kerkdijk
Was een rijdweg vanaf de Heerenweg tot weilanden. Dit is nu de Pastoor van Muijenweg.

Kerkedijk
Zie: Kerkdijk.

Kerkelaan
Dit was vroeger de zuidelijk gelegen oprijlaan van Nijenburg.

Kerkweg
Dit is nu de Kerkelaan.
Kerkwegje
Zie: Kerkdijk

Kippe(n)laantje
Van Heerenweg naar Holleweg. Het is nu de Ter Coulsterlaan.

Klapperlaantje
Deze liep van de Heerenweg naar de Willibrordusweg.

Kolsterlaan
Het was de oprijlaan naar kasteel Ter Coulster. Het is nu de Ter Coulsterlaan.

Kooilaan
Dit was een afslag van de Boekelermeerweg naar de Ringsloot.

Krommeweg
Deze liep tussen Oosterzijweg en Kennemerstraatweg.

Kruisdijk
Deze is nu opgesplitst in de Vlooiendijk, Kruisdijk A en Kruisdijk B.

L
Langelaan
Tot 1909. Het is nu de Regulierslaan / Heilooër Tolweg.

Lappenlaan
Dit heet nu de Schoollaan.
Larenbergstraat
Van Kennemerstraatweg naar Heerenweg.1935. Dit is nu de Laarmanstraat.
Limmerlaen
Dit is nu de Oosterzijweg.

Luut Laan
Dit is nu de Kuillaan.

M
Mallevoortsdijk
Van 1898 tot 1958. Het is nu de Pastoor van Muijenweg.

Mallevoortsdijkje
Was notweg 1. Het is nu de Pastoor van Muijenweg en Het Malevoort.
Meerweg
Het heet nu de Boekelermeerweg.

Meerweggetje
Dit was een zijweg van de Boekelermeerweg, evenwijdig aan de Kanaalweg.
Melkdijk
(Boterdijk)

De weg liep tot 1935 van de Westerweg naar Egmond. Het is nu deels de Bayershoffweg.
Melksloot
Zie Burenweg.

Middellaan
Dit was een pad tussen Kennemerstraatweg en Heerenweg in het Heilooërbos.
Middelpad
Zie: Middellaan.

Middelweg
Van Limmen naar Stationsweg (Heiloo). Het heet nu de Kennemerstraatweg.

Molenweg
Deze liep van de Stationweg naar Van der Veldenstraat. 1880-1924. Het is nu de Heerenweg.

N
Nieuwe Tuindorpstraat
Het heet nu de Laarmanstraat.

Nieuwelaan
1900 tot 1935. Het heet nu de Ter Coulsterlaan.

Nieuweweg
Het is nu de Boekelermeerweg.

Nieuwelaantje
Dit liep in 1850 van de Straatweg naar het Domineeswegje.

Nieuwpoortseweg
Het heet nu de Blinkenlaan.

O
Obriglaan
Van Kennemerstraatweg naar Westerweg, na 1850. Het is nu de Stationsweg.

Olbrighelane
Van Heerenweg naar Westerweg in 13e eeuw. Het is nu de Stationsweg.

Obrichterlaan
Zie Overigelaan.

Omloop (, Den)
Rond 1920. Het was de weg rond Witte Kerk en heet nu de Raadhuisweg.
Ooster Wech
Zie: Ooster Weg
Ooster Weg
Het heet nu de Oosterzijweg en liep via de huidige Nicolaas Beetsweg tot de Heilooër Dijk.
Ooster Wegh
Zie: Ooster Weg
Oosterweggetje
Het liep van de Straatweg richting oostelijke weilanden.

Oosterzijer landpad, Het
Voetpad van Limmen naar Alkmaar. Het is sinds de ingebruikname van de Kennemerstraatweg in onbruik geraakt.
Oudburgerlaan
Van Heerenweg naar Kennemerstraatweg. 13e eeuw. Het heet nu de Stationsweg.

Oude Kennemerstraatweg
Het is nu ook de Kennemerstraatweg.

Outhburghelane
Van Heerenweg naar Kennemerstraatweg in 13e eeuw. Het heet nu de Stationsweg.

Overigelaan
Van Heerenweg naar Mallevoortsdijkje. Het heet nu de Pastoor van Muijenweg.
Overigelaantje
Het is nu de Butterlaan vanaf de Heerenweg.

Overdieerpad
Het was een voetpad tot eendenkooi van Jhr. Van Foreest bij de Limmerdijk.

P
Padleesdijkje
Het is nu de Bayershoffweg.

Papelaan
Van Nicolaas Beetsweg naar Kleijn Barlaken. Het heet nu de Burenweg.

Papenlaan
Zie: Papelaan.

R
Recreatieweg

1968 tot 1968. Het is nu de De Omloop.
Rehobothhof
Dit weggetje is opgeheven. Dit wordt de toekomstige Badhuisweg.

Rondeaulaan
Van Kennemerstraatweg tot weiland over het spoor. Het heet nu de Ronde O.

Rijksstraatweg
Van Alkmaar naar Limmen. Het is nu de Kennemerstraatweg.
Rijwielpad
Zie Boterdijk.

Rimboelaantje
Van Heerenweg en Holleweg. Het heet nu de Ter Coulsterlaan.
S
Santsloot
Deze liep van de Kraaienlaan naar de Bleekersloot.

Schoenmakerslaan
Van Station naar Westerweg. Nu Stationsweg. Het is niet duidelijk of deze weg ooit zo werd genoemd of dat er sprake is van een vergissing van een uitgever van ansichtkaarten. De naam staat namelijk wel op een ansichtkaart aangegeven maar stond niet geregistreerd in de Staat der wegen van Heilo2 uit 1850 of andere geschriften.
Schoolpad
Het was een voetpad door bossen tot boerenplaats Kranenbroek.

Sinte Willebrorts Wech
Van Santsloot naar Stationsweg. Ongeveer 1400. Het is nu de Holleweg.
Slempad
Voor 1900. Het heet nu de Slimpad.

Slooterweg
Het heet nu de Slootenslaan.

Slootensweg
Zie: Slooterweg.
Slootesweg
Zie: Slooterweg.

Stetlaantje
Dit laantje lag in verlengde van Warmoezierslaan en liep tot Het Stet.

Stierenpad
Dit liep van de Westerweg naar boerenplaats Kraakman / Kranenbroek.
Straatweg
Van Alkmaar naar Limmen. Het heet nu de Kennemerstraatweg.

T
Tochtlaan
Het was een afslag Boekelermeerweg richting Oost.

Tuindorpstraat
Het is nu de Van Aostastraat.

V
Van Doornstraat
Willibrordusweg, tot 1948.

Vennewech
Verbinding tussen Egmond en de huidige Pastoor van Muijenweg.

Verlengde Kerklaan
Van Westerweg naar Belieslaan. Na 1900 tot 1955. Het was toen een doodlopende weg.

Verlengde Tuindorpstraat
Van de Van Doornstraat naar Heerenweg.1924. Het heet nu de Van Aostastraat.

Verlengde Zeeweg
Van Heerenweg naar Westerweg. Het is nu de Zeeweg.

Verschuirlaan
1935 – 1948. Het heet nu de Ter Coulsterlaan.

Verschuirweg / Verschuereweg
Van Kennemerstraatweg tot Paulusbrug. 1924 – 1935. Ook wel Bullaan of Bullelaan.genoemd. Het is nu de Kanaalweg.

Vinkenbuurt
Het is nu het (informele) Vinkenpad.

Vroolijkelaan
Het heet nu de Krommelaan.

W
Wentholtweid, Burg.
Het heet nu de Wentholtlaan.

Westerdijk
Het was ooit een zijweg van de Ewisweg ter hoogte van de Ewislaan. Het heette ook wel ‘t Groene Dycie. Er bestaat formeel?, ook nu nog, een Westerdijk als zijweggetje van de Vennewatersweg.
Sint Wulbertswegje
Het heet nu de Willibrordusweg.

Westerlaan
Van Kennemerstraatweg tot spoorbaan. Het heet nu de Ronde O Laan.

Wielen, De
Heeft vanaf 1968 maar een paar jaar bestaan. Het heet nu de De Vang.

Z
Zevenhuizenslaan
Van Westerweg naar Oosterzijweg. Voor 1850. Het heet nu de Groenelaan

Zwarte Laantje / Dijkje / Weggetje
Deze liep vroeger van de Ewisweg met een paar bochten naar de Zeeweg. Het is nu de Pastoor van Muijenweg en vervolgens Het Malevoort.