Stemmen 2021

Stemformulier 2021

  Aanhef:

  Ik stem in met de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten in 2021
  Ik stem in met het verlenen van decharge aan het bestuur van de HVH voor het gevoerde beleid in 2020
  Ik stem in met de herbenoeming van de heer Bart van der Feen de Lille in het bestuur van de HVH
  Ik stem in met de herbenoeming van de heer Paul Morsch in het bestuur van de HVH
  Ik stem in met de herbenoeming van de heer Jacob Ouderkerken in het bestuur van de HVH
  Ik stem in met de benoeming van de heer Guus Hardeveld Kleuver in het bestuur van de HVH

  Vergeet u niet op de knop verzenden te drukken?