Nieuwsbrieven-2020

Nieuwsbrieven 2020

Nieuwsbrief december 2020

2020: een jaar om nooit te vergeten

Afgelopen jaar stond voor velen in het teken van het coronavirus. Onze vereniging ondervond hier ook last van. Het toneelstuk ‘In het verborgene. Een daad van verzet’ werd evenals onze ledenvergadering zelfs tot twee keer toe afgelast. We hopen dat het toneelstuk in de meidagen alsnog wordt opgevoerd en dat de ledenvergadering van 2021 wel doorgang kan vinden.

Nieuwe Cronyck

Dit jaar zijn er twee nieuwe Cronycken verschenen. Hierbij ontvangt u het eindejaarsnummer met daarin weer lezenswaardige artikelen over ons bos, de verdwenen stoomtram, de wapenborden van Nijenburg, een bijdrage over de sarcofagen van Heiloo en natuurlijk de vaste rubriek ‘Zo is het – Zo was het’. Verder vindt u bijdragen van leerlingen van de Springschans die ons museum in de meidagen bezochten. We wensen u veel leesplezier.

De afgelaste jaarvergadering – met een staartje…

Onze jaarvergadering van 2020 kan definitief geen doorgang vinden. We stelden u in de nieuwsbrief van oktober in de gelegenheid opmerkingen te maken of vragen te stellen. Hiervan werd geen gebruik gemaakt. We durven hiermee te concluderen dat alles voor u duidelijk was. Onze statuten vereisen dat we u twee vragen voorleggen. De eerste gaat over de vaststelling van onze jaarrekening 2019 en de tweede betreft de herbenoeming van een bestuurslid.

De heren Jan van Tiel en Robert Sanstra vormden de kascommissie 2019. Zij controleerden de boekhouding en troffen geen onregelmatigheden. Ze adviseren u de jaarrekening vast te stellen en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid.

Volgens het rooster is het bestuurslid Joop Tulp aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een tweede termijn te benoemen en vraagt hiertoe uw instemming.

We stellen u in de gelegenheid uw instemming met beide zaken te geven. U kunt dit tot 31 december doen via deze link op internet: https://www.hvheiloo.nl/stemmen-2020/. Mocht u niet over internet beschikken en uw mening toch willen geven, dan verzoeken we u dit schriftelijk te doen. U kunt hiervoor bijgaande strook gebruiken en deze verzenden aan de Historische Vereniging Heiloo.

Website

Onze webbeheerder Dick Slagter heeft de afgelopen jaren, naast het schrijven van boeken,  stevig doorgewerkt aan het digitaliseren van foto’s van ons archief. Dit was werkelijk monnikenwerk: eenzaam achter zijn computer alles in de Cloud plaatsen. Het betreft 59.000 fotobestanden, twee albums met foto’s en 300 films. Daarnaast heeft hij vele krantenknipsels en documenten tot 2016 veiliggesteld in de Cloud. Dick, heel veel dank!

Bestuurszaken

Op de laatste bestuursvergadering blikte het bestuur terug. De ledengroei, het bezoek aan ons museum, de verkoop van boeken en meer zaken stemmen ons tot grote tevredenheid. Veel musea verkeren in onzekere tijden; ons museum gaat goed. We zien de toekomst van onze vereniging daarom hoopvol tegemoet. We zijn u en de vrijwilligers hiervoor uiterst dankbaar.

De heer Guus Hardeveld Kleuver heeft belangstelling voor een functie binnen ons bestuur. Hij participeert in de vergaderingen en is kandidaat lid. Als dit wederzijds bevalt, wordt hij mettertijd ter benoeming aan u voorgedragen. 

Tentoonstellingen in ons museum

Veel bezoekers hebben genoten van de exposities 75 Jaar Vrijheid in Heiloo en over de Sint Willibrordusstichting. Beide zijn nu afgesloten. De tentoonstellingscommissie is er in geslaagd een nieuwe expositie te verzorgen. U kunt werk bezichtigen van de teken- en schildervereniging Tintoretto. Deze is ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan vanaf 19 december te bezoeken.

Een uitnodiging van lang geleden en toch actueel

De heer Jaap de Graaf heeft in de Historische Reeks Heiloo een brochure geschreven over de sarcofagen van Heiloo. In ons museum is een kleine tentoonstelling hierover samengesteld.

We verzoeken u bij uw komst aan de regels rondom corona te voldoen en een afspraak te maken via telefoonnummer 06-51718363 of via de mail: historischeverenigingheiloo(at)gmail.com

Een uitnodiging van lang geleden en toch actueel.

BOEKEN TE KOOP IN HISTORISCH MUSEUM HEILOO

U kunt bij ons PINNEN

 • De St.Willibrordusstichting – van landgoed Ypestein tot landgoed Willibrordus € 16,50
 • Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo € 29,50
 • Het Melcoterrein van weiland naar woonwijk     € 14,95
 • Curieus Kabinet, een 17e eeuws pronkkabinetje van Nijenburg    € 12,95
 • Pakhuis Dekker  € 12,50
 • Heiloo, een dorp in oorlogstijd, deel 1   €   9,95
 • Nijenburg Boomgaard €  5,00

Van de Historische Reeks Heiloo zijn de volgende publicaties verschenen:

 1. Kampeerterrein Groot, Holleweg €  5,00
 2. Stolpersteine in Heiloo    €   5,00
 3. Kunst in Herinnering  €  7,95
 4. De Ee, D’Ye, De Die, Het Die     € 14,95
 5. De sarcofagen van Heiloo €   7,95

 Stemformulier behorend bij ledenvergadering HVH 2019

Naam: ___________________________________

O       Ik stem in met de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten en stem niet in met het verlenen van decharge aan het bestuur van de HVH voor het gevoerde beleid in 2019

O       Ik stem niet in met de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten en stem niet in met het verlenen van decharge aan het bestuur van de HVH voor het gevoerde beleid in 2019

O       Ik stem in met de herbenoeming van Joop Tulp in het bestuur van de HVH

O       Ik stem niet in met de herbenoeming van Joop Tulp in het bestuur van de HVH

Voor 31 december verzenden aan:
Historische Vereniging Heiloo,  
Kennemerstraatweg 464 -1.11
1851 NG Heiloo


Extra nieuwsbrief – oktober 2020

Jaarvergadering: weer afgelast

In april kon onze jaarvergadering niet doorgaan. De coronaregels beletten ons dat we de uitgestelde vergadering gaan houden op woensdagavond 7 oktober. Het bestuur beraadt zich in de vergadering van november over een oplossing. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de agenda van de jaarvergadering dan kunt u die voor 31 oktober per mail of post aan ons sturen. (de adressen vindt u onderaan deze brief) Deze komen op de bestuursvergadering van november aan de orde. In onze eindejaarsnieuwsbrief bij De Cronyck stellen wij u verder op de hoogte.

Mochten wij uw mailadres nog niet hebben, wilt u dit ons dan toesturen?

Nieuwe uitgave en tentoonstelling over Willibrordusstichting

Op 26 september werd het boek ‘St.Willibrordusstichting – van Landgoed Ypestein tot Landgoed Willibrordus’ ten doop gehouden. Het boek is geschreven door ons oud-bestuurslid en webmaster Dick Slagter. Hierin vertelt Dick op zijn aangename wijze over de geschiedenis van het terrein en de geschiedenis van de Willibrordus-stichting en haar bewoners. Hij geeft verder ruime aandacht aan de gebouwen en de kunstwerken op het terrein.

Naar aanleiding van het verschijnen van deze uitgave is er een fototentoonstelling samengesteld in ons museum.

Lezing van Jaap de Graaf over de sarcofaag in de Witte kerk

Deze wordt gehouden op zondag 4 oktober 2020 van 13.00 – 14.00 uur. Reserveren is verplicht/vol=vol op reserveren(at)wittekerk-heiloo.nl
Over de sarcofagen van Heiloo heeft de Historische Vereniging Heiloo een prachtige publicatie van Jaap de Graaf uitgebracht.

BOEKEN TE KOOP IN HISTORISCH MUSEUM HEILOO

U kunt bij ons PINNEN

 • De St.Willibrordusstichting van landgoed Ypestein tot landgoed Willibrordus. € 16,50
 • Meer dan 1000 jaar Witte Kerk in Heiloo € 29,50
 • Het Melcoterrein van weiland naar woonwijk € 14,95
 • Curieus Kabinet, een 17e eeuws pronkkabinetje van Nijenburg € 12,95
 • Pakhuis Dekker € 12,50
 • Heiloo, een dorp in oorlogstijd, deel 1 € 9,95
 • Nijenburg Boomgaard € 5,00


Van de Historische Reeks Heiloo zijn de volgende publicaties verschenen:

 1. Kampeerterrein Groot, Holleweg € 5,00
 2. Stolpersteine in Heiloo € 5,00
 3. Kunst in Herinnering € 7,95
 4. De Ee, D’Ye, De Die, Het Die € 14,95
 5. De sarcofagen van Heiloo € 7,95

Nieuwsbrief juli 2020

Opening Historisch Museum

Ons museum is na een gedwongen sluiting wegens de coronapandemie op 4 juli heropend. De eerste tentoonstelling betreft 75 Jaar Vrijheid in Heiloo. De tentoonstellings-commissie is er weer in geslaagd een prachtige expositie samen te stellen. De aanloop was de eerste dagen nog niet groot. U bent welkom op de openingstijden. U moet wegens de corona rerserveren via 06-51718363 of per mail: historischeverenigingheiloo(at)gmail.com. U krijgt daarna telefonisch bericht wanneer we u verwachten.
In ons museum houden we ons aan de coronaregels, ook aan de anderhalve meter.

Stolpersteine

De fietstochten langs de Stolpersteine konden in mei geen doorgang vinden. U krijgt op zaterdag 11 juli alsnog gelegenheid deze tocht te doen. We starten om 13.30 bij ons museum. De kosten van deze indrukwekkende tocht bedragen € 5.- per persoon. Er is plaats voor 12 personen. Opgave via de mail: gieltjes(at)kpnmail.nl

Grenspalen

Langs onze gemeentegrens staan bij doorgaande wegen grenspalen. Een verloren gewaande werd gevonden door Dick Slagter. Deze stond oorspronkelijk op de grens met Akersloot. Na restauratie kreeg hij een nieuwe plek: aan de Kanaalweg bij fietsknooppunt. Door twee wethouders werd deze onlangs onthuld. Er zijn ook grenspalen geplaatst langs de Kennemerstraatweg. Waarom dat zo is en allerlei andere wetenswaardigheden wordt u gewaar op onze fietstochten langs onze grenspalen.

De tochten vinden plaats op zondag 12 juli om 13.30 uur, op vrijdag 31 juli om 19.00 uur en op zaterdag 1 augustus om 1 augustus om 13.30 uur. We starten steeds bij ons museum. De kosten van deze leuke tocht bedragen € 5.- per persoon. Opgave bij Paul Morsch (06-51718363).

 

Ter gelegenheid van deze tochten hebben we de grenspaal met Alkmaar weer zichtbaar gemaakt.

Zonnewende

De belangstelling voor de zonsondergang rond 21 juni was groot. Drie avonden was het op de laan voor Nijenburg een drukte van belang. In de Uitkijkpost zag u een prachtige foto. Ieders aandacht was gericht op de felle zon. Als men achterom gekeken had, was daar ook een prachtig schouwspel.

Foto: Joop Tulp

Jaarvergadering

Onze jaarvergadering kan doorgaan. Ze wordt gehouden op woensdagavond 7 oktober in de Cultuurkoepel. Hierover krijgt u t.z.t. bericht, maar houdt de avond vast vrij.

Toneelvoorstellingen

De toneelvoorstellingen van Martine Faber ‘In het verborgene, een daad van verzet’ hebben we kunnen verplaatsen naar de Cultuurkoepel. Deze zaal is groter dan onze filmzaal. In plaats van zes voorstellingen komen er nu drie: een avondvoorstelling op 6 november en twee middagvoorstellingen op 8 en 14 november. Enkelen hebben hun oude kaarten al verruild voor een nieuwe datum. Wie nog geen nieuwe datum heeft, kan contact opnemen via de mail: gieltjes(at)kpnmail.nl

Er zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar.

Voorbehoud

We kunnen nu nog niet voorzien hoe de regels rondom corona in de toekomst zullen zijn. De data in deze brief betreffen onze plannen. Bij nieuwe regels maken we zo nodig nieuwe plannen. Via onze site, Uitkijkpost en mail houden we u op de hoogte.

We wensen u een goede, gezonde zomer,

Het bestuur