Nieuwsbrieven 2019

Nieuwsbrieven 2019

Nieuwsbrief oktober 2019

Kunst in ontwikkeling
De tentoonstelling ‘Kunst in Herinnering’ blijft zich ontwikkelen. Zo is er wederom nieuw werk te zien: van Graadt van Roggen, Marie Koning en Arie van Mever.
Op 11 oktober wordt de expositie met het werk van de honderdjarige kinderarts dokter Naessens geopend. De heer Naessens schildert vanaf de jaren 60. In het museum zal een overzicht vanaf die tijd te zien zijn. Deze expositie duurt tot 15 november.

Dr. Naessens bekijkt een werk van Leo Gestel

Nijenburg
Voor de rondleidingen op Nijenburg kunt u zich opgeven. De data zijn 13 en 27 oktober, 10 en 24 november, 1 en 15 december en 5 en 19 januari. Start naar keuze om 11.00 of om 13.30 uur. Kosten: €7,50 inclusief koffie of thee in de oude keuken. Voor groepen zijn rondleidingen op afspraak mogelijk.
Info: 06 5171863

Zie ginds….
Nog ver weg maar wel leuk om te weten. Op 22 november gaat de nieuwe tentoonstelling van start over Sinterklaas en Heiloo. Wist u dat Heiloo destijds twee Sinterklazen had? Dat en nog veel meer kunt u zien in de tentoonstelling. Joop Tulp, Sinterklaasexpert, geeft twee lezingen in het museum. De data worden nog bekend gemaakt.
Na de Sinttentoonstelling komt de tentoonstelling ‘IJspret in Heiloo’. Mocht u materiaal, foto’s of spullen voor deze tentoonstelling hebben, weet ons dan te vinden. De tentoonstellingscommissie zal u dankbaar zijn.

Boekenrubriek
Het eerste exemplaar van het nieuwe boek van Jaap de Graaf is op vrijdag 20 september overhandigd aan Wethouder Rob Opdam van Heiloo. Het boek vertelt over het eeuwenoude riviertje De Die en laat u prachtige foto’s, die gemaakt zijn door mensen van de HAF (Heilooër Amateurfotografen), zien.

Het boek is te koop in het Historisch Museum en de boekhandels van Heiloo voor €14,95

Openingstijden van het Historisch Museum
Dinsdag 19.00-21.00 uur
Zaterdag en zondag 14.00-17.00 uur
Op 1 januari is het museum gesloten.

En verder
Vergeet u niet om af en toe op de website van de vereniging te kijken. U vindt daar het laatste nieuws, dingen die komen gaan, maar er wordt ook verslag gedaan van gedane activiteiten: www.hvheiloo.nl. Op de site www.heiloo-online.nl vindt u ook actueel nieuws.
De vereniging is blij met actuele mailadressen. Mocht u onlangs een nieuw mailadres zijn gaan gebruiken, wilt u dat dan doorgeven via historischeverenigingheiloo@gmail.com ?


Nieuwsbrief juni 2019

Jaarvergadering
Onze jaarvergadering in de Cultuurkoepel werd goed bezocht. We namen afscheid van onze voorzitter Jaap de Graaf, deze blijft actief. Ook bestuurslid Jan de Winter nam afscheid, hij blijft gelukkig deel uitmaken van de Cronyckredactie. Het bestuurslid Nico Lenting werd herbenoemd en mevrouw Josta de Graaf-Gieltjes werd benoemd tot bestuurslid. Tenslotte liet de heer Jesse van Dijl ons heerlijk kijken naar films uit ons Heilooër verleden.

Het bestuur v.l.n.r.: zittend: Josta de Graaf-Gieltjes (PR, tentoonstellingen, Cronyck), Jacob Ouderkerken (voorzitter), Bart van der Feen de Lille (penningmeester), Nico Lenting (tentoonstellingen, inrichting museum),staand: Joop Tulp (secretaris), Paul Morsch (Nijenburg, activiteiten, coördinator)

Ons reilen en zeilen in 2019
Het gaat goed met onze vereniging. Het ledentaal groeit gestaag. De rondleidingen op Nijenburg zijn nog steeds een grote trekpleister, vooral na een tv-uitzending op de NPO. De toneelvoorstelling ‘Foto’s die vervagen’ zorgde 6 keer voor een uitverkochte filmzaal en werd zeer hoog gewaardeerd. De fietstochten langs de Stolpersteine trokken veel deelnemers. De fototentoonstelling rondom Het Die en de presentaties van de heer Jaap de Graaf kregen ook veel belangstelling.
Er zit nog veel in het vat. In juli openen we een nieuwe tentoonstelling ‘Kunst in Herinnering’ met werk van overleden Heilooër kunstenaars. In oktober kunt u de kunstcollectie van dokter Naessens bewonderen gevolgd door een tentoonstelling over Sinterklaas in november. Daarna maken we het jaar vol met een expositie rond winter- en ijspret.
In de zomer zijn er rondleidingen in en om de Witte Kerk. Voor informatie: raadpleeg onze website en de pers.

We wijzen u tenslotte op onze winkel. Hierin vindt u prachtige boeken over ons dorp, maar ook tweedehands aanbiedingen. Er is ook een hernieuwde Stolpersteinbrochure

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail

 
What do you want to do ?

New mail