Extern Nieuws

Externe Nieuws

Berichten van derden:

geen


3510 jaar oud landbouwwerktuig gevonden

Nadat archeologen eerst een ‘gewoon’ stuk hout opgegraven hadden opgegraven uit een greppel, bleek tijdens archeologisch onderzoek het om een landbouwwerktuig uit de Bronstijd periode te gaan: ruim 3510 jaar oud dus! Omdat het stuk hout niet direct herkend als iets bijzonder, werd het opgeslagen.
Archeologen van het bureau Hollandia herkennen in het object met enige zekerheid een fors werktuig dat gebruikt is in de landbouw. Het werktuig is uit een eikenstam gesneden, heeft de vorm van een soort knuppel en heeft veel gebruikssporen. Misschien is het werktuig gebruikt als een soort moker, of als een zware stamper, bijvoorbeeld bij de teelt van vlas.

Bron: Gemeente Heiloo

Weer nieuwe vondsten Lagelaan

Tijdens archeologisch onderzoek bij de Lagelaan zijn weer vondsten gedaan.
Dit keer werd een ongeveer zeven eeuwen oud leren kinderschoentje maat 19 gevonden.
Ook werden er weer middeleeuwse waterputten en fragmenten van aardewerk terug gevonden.


Houten trip gevonden bij de Lagelaan

 
Recent zijn aan de Lagelaan meerdere archeologische sporen en vondsten gedaan. Een bijzondere vondst hierbij was een houten trip.
Met deze houten ‘sandaal’ (vanaf de 13de en 14de eeuw) kon men met schoen en al naar buiten gaan. Zo kan men de je voeten schoon en droog te houden. Aan de hand van de slijtage kan worden gezien dat deze schoen enige tijd is gedragen. Een bijbehorend bandje of riem werd helaas niet aangetroffen.
Bron: Hollandia Archeologen

15-04-2021

Geen gemeentelijk monument erbij

In 2018 werd bekend gemaakt dat het college van de gemeente Heiloo had besloten om een stolpschuur en de hooischelf tot gemeentelijk monument te verklaren op de Westerweg 340-342.
In de pers is echter nooit gemeld dat het college van B&W op 11 december 2018, op basis van de uitkomsten van het historisch onderzoek, heeft besloten de bebouwing op dit perceel niet aan te wijzen als monument. Wel heeft de Heilooer Monumentencommissie (HMC), heeft de nieuwe eigenaren van de woning/stolpschuur richtlijnen voor de aanpak voor verbouw meegegeven.
Het is mooi te zien dat de eigenaren van het perceel er op een waardige manier vorm aan hebben gegeven.
Het lijkt juist deze eerdere melding een passend vervolg te geven.

Bron: Gemeente Heiloo

29-05-2020

Nieuwe prehistorische vondsten in Zuiderloo

Tijdens archeologische werkzaamheden in het nieuwbouwgebied Zuiderloo zijn weer nieuwe vondsten gedaan.
Dit keer trof men tijdens het onderzoek een voetstap van ongeveer 3500 jaar geleden aan. Het betrof hier een linkervoet van ongeveer 25 centimeter lang, wat overeen komt met schoenmaat 40.
De andere vondsten waren een groepje vuursteenknolletjes en een grote dwarsbijl van een gewei. Deze dwarsbijl is bijzonder omdat een gedeelte van de houten steel er nog aan vastzit.
De vuursteenknolletjes lagen dicht op elkaar gepakt in een klein kuiltje dat amper was te herkennen. Vuursteenknollen zijn stukken onbewerkt vuursteen die als grondstof dienden om werktuigen van te maken.
Eerder trof men op deze plek al prehistorische cultuur- en akkerlagen aan.

Voetafdruk in 3D Klik HIER

Bronnen: Gemeente Heiloo en Archol
24-05-2020

Spooronderdoorgang historisch gelinkt

Op 20 mei 2020 werd de spooronderdoorgang op de Vennewatersweg officieel opengesteld.
Deze openstelling werd verricht door wethouder Rob Obdam door de onthulling van de naam. De tunnel kreeg de toepasselijke naam ‘Door de Strandwal’.  De naam werd gegeven omdat de tunnel daadwerkelijk het vrijwel hoogste deel van de strandwal van Heiloo doorsnijdt. Een dwarsdoorsnede van de grondlagen wordt getoond in het tegelwerk van ene zijde van de tunnel. Op de andere zijde treft men de namen van de voorwerpen aan die tijdens archeologisch onderzoek in deze omgeving werden gevonden.

Bronnen: o.a. De Uitkijkpost

14-02-2020

De Oudheidkamer wordt De Rimboe

De voormalige ‘Oudheidkamer’ van, toen nog, de Vereniging Oud Heiloo (nu dus Historische Vereniging Heiloo) is verkocht aan een organisatie dat kinderdagverblijven exploiteert. Het pand in de Bergeonstraat werd  in 1974 gebouwd als onderkomen van de Adelbertschool. Het was daarna in gebruik als dependence van de Nicolaas Beetsschool. Vervolgens werd het vanaf 1996 verhuurd aan de belangenvereniging WAO/AWW. Dojo ‘t Loo huurde op dat moment al gedurende 15 jaar een deel van het pand.
De nieuwe huurder doet de historie recht door het pand ‘De Rimboe’,  genaamd naar het grondgebied dat hiernaast lag,  te gaan noemen.

Bron: Noordhollands Dagblad 14-02-2020 / Historische Vereniging Heiloo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor eerdere externe berichten 2018 : klik HIER