Actueel nieuws vervolg

Nieuws van de vereniging 2021 vervolg


Een overvol weekend voor de Historische Vereniging Heiloo

Het eerste weekend dat het weer ‘een beetje mocht’ waren er bij de Historische Vereniging Heiloo weer veel activiteiten. In samenwerking met het Archeologisch Museum Baduhenna wandelde op vrijdag- en zaterdagmiddag een groot aantal geïnteresseerden door de nieuwe wijk Zuiderloo. De interesse was zo groot, dat er 4 gidsen nodig bleken. Op zaterdagmorgen was eerst de schrik van de wateroverlast in het Historisch Museum Heiloo. Onvermoeibare vrijwilligers stonden om 8 uur ‘s morgens al klaar met pompen en een waterstofzuiger om te redden wat nog kon én om het museum weer toegankelijk te maken.
Zaterdagavond werd de eerste van de drie zonnewendewandelingen gehouden. Een prachtige blik op de ondergaande zon en een inspirerende Inge Kracht en twee vrijwilligers van de Historische Vereniging Heiloo die vanaf het bordes van Huis Nijenburg een gedicht declameerden. Aan de zonnewendewandelingen werd door 70 personen deelgenomen.

Bep van Vliet en Wim Buwalda declameren gedichten

Inge Kracht met haar toeschouwers

Op zondagmiddag werd de tentoonstelling ’75 jaar Tintoretto’ afgesloten. De vlag van Tintoretto werd overgedragen aan mevrouw Smakman. Met dit gebaar werden alle geëxposeerde stukken weer overgedragen aan de secretaris van de Teken- en Schildervereniging Tintoretto Heiloo.
Vanaf zaterdag 26 juni is de nieuwe tentoonstelling ‘Het Malevoort en het Baafjespolderdijkje’ te zien.

Onder goedkeurend oog van voorzitter Jacob Ouderkerken wordt de tentoonstelling ’75 jaar Tintoretto’ gesloten

Archeologische rondleiding Zuiderloo op gepaste afstand

Foto’s boven: Rita Morsch
Foto linksonder: Annemiek Bier
Foto rechtsonder: Guus Hardeveld Kleuver


Tentoonstelling Tintoretto

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving sluit op 20 juni de tentoonstelling ’75 jaar Tintoretto’ om plaats te maken voor de nieuwe tentoonstelling over ‘Het Malevoort en het Baafjespolderdijkje.
Deze tentoonstelling ’75 jaar Tintoretto’ is naast de gebruikelijke openingstijden, ook nog aanstaande woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur te bezoeken.


Zonnewendewandelingen

Ook dit jaar organiseert de Historische Vereniging Heiloo weer de bekende zonnewendewandelingen naar Nijenburg.

Deze vinden plaats op:
zaterdag 19 juni om 20.00 uur
zondag 20 juni om 20.00 uur
maandag 21 juni om 20.00 (volgeboekt dus aanmelden helaas niet meer mogelijk)

Er wordt gestart voor De Beun
Deelname kost € 5,- per persoon. Betaling per pin mogelijk.
Reserveren verplicht (tel. 06-51718363 of historischeverenigingheiloo(at)gmail.com)

Op en met afstand kijken naar de zonnewende is goed mogelijk

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


Het Historisch Museum Heiloo gaat weer open

Het Historisch Museum Heiloo gaat op zaterdag 5 juni weer open.
Ons museum is daarna twee weken lang, naast de gebruikelijke openingstijden, ook iedere woensdag, donderdag en vrijdag geopend van 14.00 tot 17.00 uur.
Met deze speciale openingstijden wil de vereniging extra gelegenheid bieden de expositie ‘Tintoretto 75 jaar’ veilig en gespreid te laten bezoeken.
Na 20 juni zal deze tentoonstelling ook nog te zien zijn, maar er wordt dan ook druk gewerkt aan de nieuwe tentoonstelling het ‘Malevoort en het Baafjespolderdijkje’ (Heiloo- West).
De vereniging is blij u weer te mogen begroeten maar in ons museum zijn de geldende coronaregels van kracht.
Voor een bezoek kan men zich aanmelden via de website of via nummer 06-51718363.

Een inkijkje in de tentoonstelling ’75 jaar Tintoretto’


Voor het najaar is er een tentoonstelling over het schoolleven in Heiloo gepland. We zijn op zoek naar uw ‘goede of minder goede’ schoolrapporten, klassenfoto’s, sportdagen diploma’s, leerboekjes, schriften, schooltassen, het mag van alles zijn als het maar met het schoolleven in Heiloo te maken heeft. Voor vragen kunt u bellen met 0620546574

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes

Nieuw boek van Jaap de Graaf

Het Malevoort en het Baafjespolderdijkje,
Het Heiloo-West dat welhaast weg is, eeuwenoud cultuurgebied, prachtige natuur

Heiloo-West, op het oog zo gewoon maar o zo bijzonder.
Landerijen die eeuwenlang als wei- of bouwland in gebruik zijn geweest, boerderijen waarop met zoveel liefde hard is gewerkt. Na de oorlog hebben veel van deze boerenbedrijven plaats moeten maken om de groeiende bevolking van Heiloo te kunnen huisvesten.
Gelukkig is, naast de 25 alleen al in Heiloo-West verdwenen stolpboerderijen, nog een klein aantal stolpen bewaard en in bedrijf gebleven. Het werd dus hoog tijd om het verhaal van de westelijke strandvlakte in Heiloo op papier te zetten.
Veel gesprekken met de boeren, veel wandelingen in de natuur, veel naspeuringen in de archieven, veel studie in de boeken en ruim 2 jaar werk heeft een veelzijdig boek opgeleverd. Een boek waarvan nu al wordt gezegd: “Met de kennis die ik nu heb kan ik dit landschap beter lezen”.
Niet alleen gelezen kan er in dit boek, het is rijk geïllustreerd met prenten, foto’s, archiefstukken en kaarten. Bovendien bevat het een katern met 55 bijzondere foto’s van het gebied, gemaakt door de fotografen van de HAF, de Heilooër Amateur Fotografen.
Een oogstrelend geheel van tekst en beeld, een boek over vroeger en nu, om in te bladeren, te lezen, je te verwonderen, te bekijken en te genieten.

Het eerste exemplaar is voor onze burgemeester
Vrijdag 14 mei overhandigde Jaap de Graaf het eerste exemplaar van boek aan burgemeester Romeyn. Dit vond plaats in klein verband in het gemeentehuis. Daarna vertelde de auteur aan een aantal genodigden enthousiast over zijn boek in het Historisch Museum Heiloo. Als onze museumdeuren weer openen, komt er een tentoonstelling over Heiloo-West

Waar is dit boek te koop?
U kunt het 224 pagina’s dikke boek morgen (zaterdag 15 mei) en overmorgen (zondag 16 mei) bij ons kopen voor € 19,50. We bemensen dan tussen 14.00 en 17.00 uur een coronaproof verkooppunt onder de luifel van de hoofdingang van het Willibrordus Business Center aan de Kennemerstraatweg. Pinnen is daar mogelijk.
Als u het boek thuisbezorgd wilt krijgen, kunt u telefonisch contact opnemen via 06-51718363. U kunt het boek ook kopen bij Primera in het Hoekstuk.


Toneelvoorstelling ‘In het verborgene, een daad van Verzet

In overleg met Martine Faber is besloten de toneelvoorstellingen ‘In het verborgene, een daad van Verzet’ uit te stellen tot april/mei 2022. Zodra er meer bekend is over de data wordt u op de hoogte gesteld.


De Historische Vereniging Heiloo kijkt met vertrouwen uit naar de komende tijd

Het bestuur en de vrijwilligers van de Historische Vereniging Heiloo zien uit naar het moment dat de deuren van het Historisch Museum Heiloo weer kunnen worden geopend.
Naast de permanente tentoonstellingen over de geschiedenis van Heiloo en de Stolpersteine wordt nog steeds uitgekeken naar de uitgestelde tentoonstelling ‘75 jaar Teken- en Schildervereniging Heiloo, Tintoretto’. Laatstgenoemde tentoonstelling toont historische documenten en kunstwerken van de leden van Tintoretto door de jaren heen.
Met 4 en 5 mei in het vooruitzicht is ook de permanente tentoonstelling over de Stolpersteine weer actueel.
Zoals elk jaar zijn de 26 Stolpersteine die in het dorp zijn geplaatst weer door enkele vrijwilligers gepoetst. Als u zelf eens langs deze Stolpersteine zou willen fietsen kan dat want zij liggen er weer fraai en opvallend bij.
Met één telefoontje kunt u een publicatie met de route en de verhalen over de Stolpersteine thuis bezorgd krijgen. Het telefoonnummer is: 06 51718363. Het boekje kost € 5,00. Pinnen kan.
Mocht u nog geen lid zijn van de vereniging en die nu willen steunen, dan kan dat door zich aan te melden op hetzelfde nummer. Dat kan ook via onze website onder het kopje ‘Lidmaatschap’.

Vrijwilligers geven de Stolpersteine de jaarlijkse opknapbeurt.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


Nieuw boekje De Kring van Heiloo

In 1982 lieten wij het licht zien aan het boek De Kring van Heiloo. In dit boek werd in 160 pagina’s aandacht besteed aan de auteurs van deze kring. Het betrof onder anderen Nicolaas Beets, W.J. Hofdijk en J.P.Hasebroek.

1982

2021


Ons bestuurslid Josta de Graaf-Gieltjes heeft nu, 40 jaar later, een interessante publicatie geschreven over deze kring. In deze rijk geïllustreerde uitgave, die deel uitmaakt van de Historische Reeks Heiloo, vindt u de belangrijkste informatie over de literatoren die deel uitmaakten van Kring van Heiloo.
Het eerste exemplaar werd op 12 april feestelijk uitgereikt aan twee oud-bestuursleden Bep van Vliet en Wim Buwalda. Beiden zijn Kringkenners en gaven presentaties over de auteurs. Ze hopen dat binnenkort nogmaals te doen.
In 2007 schreef Wim Buwalda er al eens over in de Heylooer Cronyck.
Zie ook onze webpagina over dit onderwerp: Hasebroek en zijn ‘Kring van Heiloo’.

Het boekje is bij de Historische Vereniging Heiloo te koop voor € 5,00. Het kan telefonisch via 06-51718363 of de website worden besteld. (Pinnen is mogelijk)

Vlnr. Bep van Vliet, Josta de Graaf-Gieltjes, Wim Buwalda

Foto: Guus Hardeveld Kleuver

Jaarverslag 2020

Het jaarverslag 2020 staat nu op de website, inclusief het financieel jaarverslag. (zie in menu: Organisatie->Jaarverslagen)


Mooi moment Historische Vereniging Heiloo en Stichting Brouwerij Heyloo

Vorige week werd tussen de Historische Vereniging Heiloo en de Stichting Brouwerij Heyloo (bekend van ‘Heyloo Bier’) een samenwerkingsafspraak gemaakt. Lijkt op het eerste gezicht de samenwerking tussen historie en bier wellicht vreemd, in werkelijkheid zijn er overeenkomsten. Beide organisaties streven kwaliteit na en brengen de historie van Heiloo onder de aandacht. Een belangrijk ingrediënt dat wordt gebruikt, de hop, is afkomstig uit ons eigen dorp. En wat te denken van de lindebloesem van de bomen rond de Witte Kerk die gebruikt wordt in het bier ‘Heilooër Blond’. Het bier ‘Ter Coulster Dubbel’ wordt bereid met honing van het Landgoed Ter Coulster. En zo zijn er meer bestaande biernamen te noemen. Er zijn ook plannen voor nieuwe bieren met etiketten van historische plaatsen in Heiloo. De brouwerij heeft een eigen brouwketel voor het ontwikkelen en keuren van recepten. Het brouwen van grote hoeveelheden bier gebeurt elders. Terwijl de Historische Vereniging Heiloo blij is met de contacten met de bierbrouwerij, kijkt de brouwerij met een knipoog uit naar het moment dat de Historische Vereniging Heiloo of Baduhenna gegevens over een zeer oude bierbrouwerij in Heiloo zal vinden… Heyloo Bier is verkrijgbaar bij diverse winkels en restaurants in Heiloo en omstreken.

De heren Ouderkerken en Boulonois tekenen, op gepaste afstand, de overeenkomst

En dan… iets heel anders. Er kwam een verzoek een oproep te doen aan mensen die iets kunnen vertellen over de balletlessen van mevrouw Majolée. Mocht u herinneringen aan of een foto van mevrouw Majolée hebben, wilt u dan contact opnemen met Wim Buwalda, tel: 06 81863938? Het is namelijk de bedoeling dat er in de Heilooer Cronyck een artikel over de balletklassen van mevrouw Majolée verschijnt. Uw herinneringen kunnen hierin dan worden opgetekend.

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


Een nieuw boek over de Westkant van Heiloo

Bij de Historische Vereniging Heiloo verschijnt binnenkort een nieuw boek.
Werd in 2019 het eeuwenoude riviertje De Die beschreven, ditmaal is de Westkant van Heiloo aan de beurt.
Jaap de Graaf heeft in de afgelopen tijd het verhaal van de overgang aan de westkant van Heiloo van agrarisch gebruik naar wonen in een gedegen werk op papier gezet. Daarvoor heeft hij geprobeerd de ontwikkeling met behulp van oud en nieuw kaartmateriaal en archiefonderzoek te documenteren.
Daarnaast heeft hij met veel mensen in Heiloo gesproken die het gebied nog kennen van vroeger, er op de boerderij hebben gewoond en in de tuin of op het land hebben gewerkt.
Bijzondere gesprekken heeft hij gevoerd met de boeren van nu maar die nog zoveel wisten te vertellen over hoe het was. Hoe opmerkelijk het is dat in Heiloo in de loop van de tijd alleen al aan de westkant van de Westerweg minstens 25 stolpboerderijen zijn verdwenen.
Veel van deze verhalen kunt u binnenkort tegemoet zien in het nieuwe boek: Het Malevoort en het Baafjespolderdijkje, Over het Heiloo-West dat welhaast weg is maar steeds prachtig blijft.

De Historische Vereniging Heiloo blijft actief. We kijken uit naar het moment dat we elkaar weer kunnen begroeten in het Historisch Museum Heiloo. Via de website en de pers houden wij u op de hoogte.
Mocht u ons nu willen steunen door lid te worden van onze vereniging, dan kan dat heel eenvoudig. Een telefoontje naar 06 51718363 of het invullen van het aanmeldformulier op deze website is voldoende.

Heiloo West, Het Maalwater in 1976

Foto: Fred Houtenbos


Nieuwsbrieven

Omdat de nieuwsbrieven voortaan in een andere vorm worden verzonden, kunt u deze vanaf nu ook terugvinden onder het kopje ‘Nieuws’. Op deze manier kunt u gemiste exemplaren alsnog inzien.

De Historische Vereniging Heiloo gaat door

Het bestuur van de Historische Vereniging vergadert maandelijks. Er worden plannen bedacht en gesmeed. Allerlei zaken worden besproken zoals bij voorbeeld de financiële situatie, ledenwerving, de eerstvolgende nieuwsbrief en Heylooer Cronyck. Iedere maand is er dus werk genoeg te doen. Dit werk wordt verdeeld onder de bestuursleden. Natuurlijk kan al dat werk niet zonder de gewaardeerde steun van de vrijwilligers van de vereniging.
Er is ook goed nieuws te melden. Verschillende uitgaven van de vereniging kunnen via het contactformulier op de website van de vereniging worden besteld. Uw bestelling wordt gratis thuisbezorgd in Heiloo en directe omgeving. Ook bij de plaatselijke boekhandels Primera en Bruna kunnen de boeken van de vereniging worden besteld. Raadpleeg hiervoor hun websites.
De jaarlijkse vrijwilligersmiddag kan momenteel helaas niet worden gerealiseerd. Zodra dit weer wel kan zal u hierover worden geïnformeerd.

Het bestuur in Zoom bijeen op het moment dat de vrijwilligersmiddag werd besproken

Foto: Josta de Graaf-Gieltjes


Vooruitblik tentoonstelling

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen is het Historisch Museum Heiloo tot nader bericht gesloten.
Dit betekent helaas dat de tentoonstelling ’75 jaar schilder- en tekenvereniging Tintoretto’ nu niet in het museum kan worden bezocht maar wel blijft staan totdat de bezoekers weer verwelkomd kunnen worden.
Zodra het museum weer open mag zijn e
r zijn oude en nieuwe schilderwerken van Tintorettoleden te zien. In een aparte vitrine zijn bijzondere documenten van en over deze vereniging te bekijken.
Hier alvast een voorproefje van de tentoonstelling.

Foto’s: Josta de Graaf-Gieltjes


Nieuws 2020: klik HIER

Vervolg 2020: klik HIER

Voor nieuws uit eerdere jaren: klik HIER